TT TÊN CỬA HÀNG TEL ĐỊA CHỈ
HÀ NỘI - NỘI THÀNH
1 GỐM NỘI NGOẠI THẤT 04 3756 6873 10 HOÀNG QUỐC VIỆT
2 CH KHÔI NGUYÊN 04 3756 6320 SỐ 14 HOÀNG QUỐC VIỆT
04 3791 7012 SỐ 111 HOÀNG QUỐC VIỆT
3 CH MINH TÚ  04 3836 1473 20 HOÀNG QUỐC VIỆT
4 CH LONG ĐIỆP 04 3836 0751  NGÕ 24 HOÀNG QUỐC VIỆT
5 CH HƯỜNG TRIỆU 04 3791 6195 20 HOÀNG QUỐC VIỆT
6 CH HỒNG GIANG 04 3836 3465 SỐ 30 HOÀNG QUỐC VIỆT
7 CH THẮNG LAN 04 3754 0717 94 HOÀNG QUỐC VIỆT
8 CH BÌNH BĂNG 04 3754 0605 SỐ 96 HOÀNG QUỐC VIỆT
9 CH HOÀ NGA 04 3755 3498 90 HOÀNG QUỐC VIỆT
10 CH CHUẨN THƠM  04 3755 1737 92 HOÀNG QUỐC VIỆT
11 CH PHẠM NGỌC CHÂU 04 3754 0717 110 HOÀNG QUỐC VIỆT
12 CH PHONG SƠN 04 3756 5451 SỐ 191 HOÀNG QUỐC VIỆT
13 CH HƯNG PHÁT 04 3791 3621 SỐ 215 HOÀNG QUỐC VIỆT
14 CH HUY VÂN 04 3836 3345 SỐ 219 HOÀNG QUỐC VIỆT
15 CH THỊNH HƯƠNG 04 3791 3953 SỐ 271 HOÀNG QUỐC VIỆT
16 CH HẢO THỌ  04 3791 6771 Số 279 HOÀNG QUỐC VIỆT
0913 363 331
0986 536 518
17 CH HOÀNG ANH 04 3755 3668 SỐ 421 HOÀNG QUỐC VIỆT
18 CH ÁNH DƯƠNG 04 3750 1819 101- 103 PHẠM VĂN ĐỒNG
19 CH HỒNG LÂM 04 3750 1300 169 PHẠM VĂN ĐỒNG
20 CH HỒNG MY 04 3993 6798 VĂN TRÌ- MINH KHAI- TỪ LIÊM
21 CH TUẤN ANH 04 3758 9975 340 LẠC LONG QUÂN
22 CH TUẤN NHUNG  04 3719 8447 410 LẠC LONG QUÂN
23 CH HOÀNG HÀ  04 6674 0595 477B LẠC LONG QUÂN
24 CH HỒNG QUANG  04 3718 3582 SỐ 614B NGÕ 612 LẠC LONG QUÂN
25 CH TOÀN CẦU    704 B LẠC LONG QUÂN
26 CH MẠNH CƯ  04 3750 1687 296 XUÂN ĐỈNH
27 CH SƠN TUYẾN  0989 129 811 17 ÂU CƠ - TÂY HỒ
28 CH SƠN HOA 04 3853 6527 SỐ 272 ĐƯỜNG LÁNG
29 CH SƠN HOA 04 3562 5893 278 ĐƯỜNG LÁNG
30 CH TUẤN THÚY 04 3563 0014 SỐ 308 ĐƯỜNG LÁNG
31 CH XUÂN TRẠNG 04 3775 2523 SỐ 738 - 740 - ĐƯỜNG LÁNG
32 CH HUỆ AN 04 3784 0579 SỐ 80 TRẦN DUY HƯNG
33 CH PHÚ HẢI 04 2240 4837 109 TRẦN DUY HƯNG
34 CH HẰNG HẠNH 04 3784 6443 SỐ 154 TRẦN DUY HƯNG
35 CH CƯỜNG NGÂN 04 3784 0172 123 C TRUNG KÍNH
36 CH ĐỨC CƯỜNG 04 3853 2294 SỐ 225 TRƯỜNG CHINH
37 CH ĐẶNG TRẦN HOÀN 04 3629 1265  65 TRƯỜNG CHINH
38 CH THANH HẰNG 043 823 1269 110 GIẢNG VÕ
39 CH SINH HẠNH 04 3736 5567 KHO 47 CÁT LINH, ĐỐNG ĐA
40 CH PHONG PHÚ  04 2211 8748 SỐ 2 NGÕ 27 CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
41 CH SINH HẠNH 04 3843 3490 SỐ 10 CÁT LINH, ĐỐNG ĐA
42 CH NGỌC SƠN 04 3843 9755 11 CÁT LINH
43 CH HỒNG MAI  04 3843 1526 12E CÁT LINH, ĐỐNG ĐA
44 CH THUỶ NGUYÊN 04 3733 4070 12G CÁT LINH
45 CH MINH THUỶ 04 3823 2846 13 CÁT LINH
46 CH ĐỨC YÊN 04 3823 4848 SỐ 15 CÁT LINH, ĐỐNG ĐA
47 CH MINH LONG  0913 559 196 21C CÁT LINH
48 CH THANH HƯƠNG 04 3736 7999 23 CÁT LINH- ĐỐNG ĐA-HN
0912 492 492
49 CH THANH TRÀ 04 3734 4705 23 CÁT LINH- ĐỐNG ĐA-HN
0912 297 229
50 CH THANH MAI 04 3734 5591 23 CÁT LINH- ĐỐNG ĐA-HN
51 CH TUẤN PHƯƠNG 04 3736 8534 25K CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
52 CH PHÚC LỢI 04 3823 2784 27 CÁT LINH
53 CH HÙNG THÚY  04 3843 7012 33 CÁT LINH
54 CH GỐM NGÓI ĐÁ 04 3843 7012 33 CÁT LINH
55 CH GỐM VIỆT  04 3823 5440 33A CÁT LINH
56 CH MINH SƠN 04 3823 6106 34 CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
57 CH HOÀNG LỘC 04 3823 2809 34A CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
58 CH HUYÊN PHƯỢNG 04 3734 2900 34B CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
093 274 6868
59 CH QUANG THU 04 3843 8034 34 CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
60 CH CƯỜNG HIỀN 0904 803 828 37 CÁT LINH
61 CH ĐỨC TÍN 04 3843 1651 37D CÁT LINH- ĐỐNG ĐA- HN
62 CH Ý VIỆT 04 38587 0579 37B CÁT LINH- HÀ NỘI
091 210 2101
63 CH BÍCH VÂN 04 3736 6695 KIOT 7 GIANG VĂN MINH
64 CH LAN DƯƠNG 04 3732 5437 SỐ 25 BÍCH CÂU
65 CH PHÚC HẰNG 04 3823 4108 SỐ 22 BÍCH CÂU
66 CH TUẤN TÚ 04 3823 6981 SỐ 5 + 6 BÍCH CÂU
67 CH THẮNG DẦN 04 3823 4040 11 BÍCH CÂU- HÀ NỘI
0903 422 951
68 CH MINH TRÍ 04 3732 4659 12 BÍCH CÂU
69 CH MINH MAI 04 3732 3905 35 BÍCH CÂU
70 CH DŨNG TUYẾT  04 3733 5247 36 TRỊNH HOÀI ĐỨC KÉO DÀI
71 CH HÙNG CƯƠNG 04 3843 1761 TRỊNH HOÀI ĐỨC KÉO DÀI
72 CH TUẤN NGUYỆT 04 3863 3267 87 MINH KHAI- HN
0982 238 228
73 CH LỢI NGA 04 3863 1381 167 MINH KHAI - HN
0913 222 212
74 CH BÌNH MINH 04 2211 7708 187E- MINH KHAI- HN
0913 348 552
75 CH VÂN HOA 04 3862 1625 SỐ 252R MINH KHAI
76 CH LỘC AN PHÁT 04 3633 2638 SỐ 6 TAM TRINH
77 CH NỘi THẤT NHÀ VIỆT 04 3994 7198 SỐ 61 TAM TRINH
78 CH ĐIỆN MÁY  LÂM ANH 04 3971 7927 SỐ 12A KIM NGƯU
79 GỐM BA MIỀN 04 3972 3321 12A KIM NGƯU
80 CH HOA THI 04 3971 7475 KIOT 3B THANH NHÀN
81 CH TUẤN HÀ  04 3821 9483 31 THANH NHÀN
82 CH THANH TRÀ 04 3791 6225 KIOT 31 THANH NHÀN
83 CH SINH THÁI 04 3863 3357 10A THANH NHÀN
04 3732 6626 36 TRỊNH HOÀI ĐỨC KÉO DÀI
84 CH HUYỀN QUYẾN 04 3821 4545 201 THANH NHÀN
85 CH NỘI THẤT PHƯƠNG ĐÔNG 04 3625 0567 SỐ 225 THANH NHÀN
86 CH HƯƠNG VINH  04 3843 7624 257 THANH NHÀN
87 CH TÔN HuỆ  04 3791 4872 269 THANH NHÀN
88 CH BÌNH KHOA 04 3863 3111 293 THANH NHÀN
89 CH PHÚC THỊNH 04 3997 6854 301 THANH NHÀN
90 CH HÀ ANH 04 3625 0118 335 THANH NHÀN
91 CH THANH NGẦN 04 636 1528 25 LẠC TRUNG
92 CH PHƯƠNG NGA 04 3987 4977 42B LẠC TRUNG
93 CH QUANG ANH 04 3645 0599 292B LẠC TRUNG
94 CH ĐỨC MẠNH 04 3861 9950 SỐ 36 TT VĂN ĐIỂN
95 CH THU HIỀN  04 3687 6272 SỐ 500 VĂN ĐIỂN
96 CH HẢI VƯỢNG 04 3681 1936 507 KM 11- QL1A NGỌC HỒI KÉO DÀI
97 CH CÔNG SINH 04 3861 6659 KM12+300 QL 1A
98 CH HIẾU NGUYÊN 0437 765 262 532A ĐƯỜNG LÁNG
99 CTY MAI DŨNG 0435 568 543 15B NGUYỄN NGỌC VŨ
100 CTY TÂN THỊNH 0437 823 095 413 NGUYỄN KHANG - CẦU GIẤY
101 CH HÙNG DŨNG 043 775 9148 728 ĐƯỜNG LÁNG
102 CH MỸ LAN 0435 625 794 254 ĐƯỜNG LÁNG
103 CH CƯỜNG HÒA 0436 883 379 ĐƯỜNG 70 THANH TRÌ
104 CH THÀNH QUÂN 0987 441 976 61 KHUẤT DUY TIẾN
105 CH PHƯƠNG NGA 0435 637 688 120 ĐƯỜNG LÁNG
106 CH ANH THẢO 0435 568 003 45 KHUẤT DUY TIẾN
107 CH MINH QUÂN 0466 716 420 187 KHUẤT DUY TIẾN
108 CH ĐẠI BÁCH 0435 539 831 51 KHUẤT DUY TIẾN
109 CH TUẤN MẠNH 0438 545 586 102 D1 KHUẤT DUY TIẾN
110 CH HÒA THẮNG 0435 430 294 235 KHUẤT DUY TIẾN
111 CH ĐỨC HIỀN 04 3558 6885 NGUYỄN TRÃI
112 CH NAM HẰNG 0435 527 498 118 NGUYỄN XIỂN
LONG BIÊN-HÀ NỘI
113 CH THỊNH VƯỢNG 04 6671 7980 444 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN
114 CH TIẾN MẠNH 04 3827 4411 516 NGÔ GIA TỰ, LONG BIÊN
115 CH HÀ THÀNH 04 3827 2438 535 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN
116 CH DUNG THÀ 04 3827 3887 915 NGÔ GIA TỰ, LONG BIÊN
117 CH ANH MINH  04 3872 1959 468 NGUYỄN VĂN CỪ, LONG BIÊN
118 CH DÂN THỊNH 04 3827 4493 469 HÀ HUY TẬP, YÊN VIÊN, GIA LÂM
119 CH HUYỀN CƯỜNG 04 6671 4125 508 HÀ HUY TẬP, YÊN VIÊN, GIA LÂM
120 CH CHÍN MỴ 04 3698 0901 536 HÀ HUY TẬP, YÊN VIÊN, GIA LÂM
121 CH BÌNH HƯỜNG 04 3698 3546 550-552 HÀ HUY TẬP, YÊN VIÊN, GIA LÂM
122 CH HẢI NAM 04 6662 7731 362 NGÔ GIA TỰ- LONG BIÊN
04 6261 3503 99 ViỆT HƯNG- LONG BIÊN
123 CH TUẤN HẰNG 04 3877 1392 649 NGÔ GIA TỰ- LONG BIÊN
124 CH NHUNG TĂNG 0904 638 338 661 NGÔ GIA TỰ- LONG BIÊN
ĐÔNG ANH-HÀ NỘI
125 CH HẢI OANH 04 3883 2750  SỐ 3 TỔ 8, TT ĐÔNG ANH
126 CH NGỌC THANH 04 3968 2700 SỐ 3 NGUYÊN KHÊ, TT ĐÔNG ANH
127 CH LIÊN SƠN 04 3883 5371 SỐ 35 TỔ 4, TT ĐÔNG ANH
128 CH QUANG NGA 04 3883 5686 247 VÂN TRÌ
129 CH CHÍNH NGHĨA 04 3883 2631 11 CAO LỖ - ĐÔNG ANH
130 CH NGỌC THANH 04 3968 2700 3 NGUYÊN KHÊ- ĐÔNG ANH
131 CH HIẾU TRUNG  04 3882 2390 81-83 NGUYÊN KHÊ - ĐÔNG ANH
132 CH HÙNG PHÁT 04 3883 1698 52 VÂN TRÌ - ĐÔNG ANH
133 CH VIỆT NGA 04 3883 5686 247 VÂN TRÌ - ĐÔNG ANH
134 CH KHÁNG DUYÊN 04 3883 4388 KM 14 KHU CẦU LỚN- NAM HỒNG - ĐÔNG ANH
135 CH DUNG NAM 04 3883 3921 KHU CẦU LỚN - ĐÔNG ANH
136 CH HẠNH DŨNG  04 3965 0097 PHAN XÁ- UY LỖ - ĐÔNG ANH
SÓC SƠN
137 CH ĐẢNG TRỊNH 04 3595 0220 TỔ 2 NÚI ĐÔI, TT SÓC SƠN
138 CH TUẤN TUYẾT 04 3885 O235 KHU XÂY DỰNG, TT SÓC SƠN
139 CH THU QUẢNG 04 3885 0005 SỐ 11, TỔ 9, TT SÓC SƠN
140 CH THẢO TÂM 04 6295 0214 103 TIÊN DƯỢC, SÓC SƠN
141 CH CƯỜNG HIỀN  04 6655 4634 HƯƠNG LINH- HỒNG KỲ- SÓC SƠN
142 CH ANH TRƯỜNG 04 3884 0192 413 NGÃ BA PHỦ LỖ- SÓC SƠN
143 CH HƯƠNG DŨNG  04 3886 5628 PHỐ MÃ- PHÙ LINH -SS
144 CH THIỆP THÀNH 04 3595 5613 TỔ 1 NÚI ĐÔI - TT SS
HÀ ĐÔNG    
145 CH TIẾN MẠNH 04 3311 9247 LÔ 14 BT2, KĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG
146 CH CƯỜNG QUYÊN 04 3525 667 SỐ 1 CHỢ GẠCH NGÓI, BA LA, HÀ ĐÔNG
147 CH VÂN ĐẢN 0982105690 KHU ĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG
148 CH THANH HUYỀN 043 352 8046 196 QUANG TRUNG, HÀ ĐÔNG
149 CH HƯƠNG SƠN 043 3826 994 706 BA LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
150 CH HƯỜNG OANH 04 3353 1714 SỐ 73, CHỢ XỐM, BA LA, HÀ ĐÔNG
151 CH ÁNH HẬU 04 3357 0556 TỔ 11, P. YÊN NGHĨA, HÀ ĐÔNG HÀ NỘI
152 CH NGUYỆT CHUNG 04 3352 4942 CHỢ NGÓI BA LA 
153 CH TÁM TÂM 0433 519 870 CHỢ NGÓI BA LA 
154 CH DIỆP LINH 0433 523 198 CHỢ NGÓI BA LA 
155 CH LONG NHÀN 0433 515 009 CHỢ NGÓI BA LA 
156 CH THANH HOÀI 0466 586 760 CHỢ NGÓI BA LA 
157 HUY VINH 0433 821 309 CHỢ NGÓI BA LA 
158 VẠN LỢI 0433 554 300 732 QUANG TRUNG
159 CH NAM DƯƠNG 0433 117 436 667 - 669 QUANG TRUNG
160 CTY TRANG ANH 0422 160 256 593 QUANG TRUNG
161 CH VÂN DƯƠNG 0433 544 456 51 PHÙNG HƯNG
162 CTY MINH ANH 0433 561 818 16B1.4B LÀNG VIỆT KIỀU CHÂU ÂU
163 CH MIÊN HÀ 0433 518 851 370 QUANG TRUNG
164 HÙNG DUNG 0433 828 700  208 QUANG TRUNG
165 PHƯƠNG HƯƠNG 0433 540 453 37 NGUYỄN CHÁNH
166 CH VŨ DUY 0422 451 833 619 QUANG TRUNG
167 CH HÀ HUY 0466 837 210 LÔ 48A -  KHU ĐẤU GIÁ VẠN PHÚC
168 PHƯƠNG HOAN 0433 825 253 745 QUANG TRUNG
169 CTY E.P.C 0915 837 847 LÔ 21, LK8, KĐT VĂN KHÊ
170 CTY ĐẤT VIỆT 0422 410 583 LK8-LÔ 22 KĐT VĂN KHÊ
171 CTY GIA PHÁT 9 0422 458 050 KĐT XA LA
172 CH THUẬN PHÁT 0433 553 707 15 ĐƯỜNG VẠN PHÚC
173 CH TIẾN MẠNH 0466 703 303 LÔ 14 BT2, KĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG
174 CTY PHƯƠNG ANH 0433 547 123 LÔ 4 - BT11 - KĐT XA LA
175 CH CƯƠNG LAN 0462 955 272 BT2 - LK12 KĐT VĂN KHÊ
176 SHOWROOM LA HÀO   QUANG TRUNG
THANH TRÌ
177 CH LÊ THỊ THẠCH 0438 618 229 Ki ốt 7 - QUỐC BẢO
178 CH KHANG THOA 0438 612 692 495 GA VĂN ĐIỂN
179 CH TUÂN HỒNG 0436 421 504 1301 GIẢI PHÓNG
180 CH TUÂN HƯƠNG 0436 872 820 89 NGỌC HỒI 
181 CH DUNG STONE 0466 752 916 431 NGỌC HỒI
182 CH THU HIỀN  04 3687 6272 500 VĂN ĐIỂN
HOÀI ĐỨC
183 CH TAM PHÁT 0433 663 686 KHU 6 TT TRẠM TRÔI
184 CH NAM ANH 0433 860 936 KHU 6 TT TRẠM TRÔI
185 CH NGHĨA TỈNH 0433 664 293 KM19 - QL32
186 CH TRƯỜNG SINH 0433 862 092 KHU 6 TT TRẠM TRÔI
187 SHOWROOM VIGLACERA LAI XÁ 0463 290 988 LAI XÁ - HOÀI ĐỨC
188 CH PHÚ THIÊN 0462 960 478 KHU 6 TT TRẠM TRÔI
189 CH ĐỨC THẢO 0433 661 558 KHU 7 TT TRẠM TRÔI
190 CH TUẤN MINH 0433 861 619 KHU 6 TT TRẠM TRÔI
SƠN TÂY
191 CH HÙNG VƯỢNG 0433 833 133 105 CHÙA THÔNG
192 CH THANH NHỊ 0433 833 115 SỐ 456 CHÙA THÔNG
193 CH TuỆ THÊM 0433 832 804 267 CHÙA THÔNG
194 CH DŨNG TÂM 0433 836 836 553 CHÙA THÔNG
195 CH SÁU THỤY 0988 429 937 CHÙA THÔNG
196 CH BÌNH HƯƠNG 0433 833 420 141 CHÙA THÔNG
PHÚC THỌ
197 CH CAO TÙNG 0433 642 446 NGÃ TƯ GẠCH - TT PHÚC THỌ
198 CH TUYẾT KHOA 0433 642 755 PHỐ TỪA - THỌ LỘC 
199 CH CHUNG XUYÊN 0433 648 224 SỐ 9 BẾN XE BUS TAM HIỆP - PHÚC THỌ
200 CH LONG THAO 0433 643 193 TÍCH GIANG - PHÚC THỌ
ĐAN PHƯỢNG
201 CH THÚY HƯỜNG 0433 887 449 214 PHỐ TÂY SƠN - TT PHÙNG
CHƯƠNG MỸ
202 CTY HÀ ĐÔ 0433 840 105 KHU TÂN BÌNH - XUÂN MAI
203 CH VŨ HƯNG 0433 840 109 SỐ 53 TỔ 3 KHU TÂN BÌNH - XUÂN MAI
204 CH BÌNH OANH 0433 720 788 SỐ 70B TỔ 3 KHU TÂN BÌNH - XUÂN MAI
205 CH THẮNG PHƯƠNG 0433 840 259 KHU TÂN BÌNH - XUÂN MAI
THẠCH THẤT
206 CH TUÂN CHÂM 0433 103 601 CỐNG BÙNG - PHÙNG XÁ
QUỐC OAI
207 CH ĐỊNH PHƯƠNG 0466 625 354 TT QUỐC OAI
208 CH THANH THOÁT 0433 942 424 TT QUỐC OAI
PHÚ XUYÊN - THƯỜNG TÍN
209 CH ĐOAN DẬU 0433 852 339 ĐỐI DIỆN CỔNG TRẠI TẠM GIAM VĂN HÒA
210 CH HÀ QUYẾT 0433 751 650 ĐẦU CẦU ĐỖ XÃ - PHÚ XUYÊN
211 CH MINH HUYỀN 0433 751 018 KHU GA CHỢ TÍA - THƯỜNG TÍN
212 CH TÙNG HẰNG 0433 855 290 PHỐ GUỘT - PHÚ XUYÊN
BẮC NINH
213 CH HẠNH HƯƠNG 0241 3813 280  17 NGUYỄN VĂN CỪ- TP BẮC NINH
0915 093 635
214 CH THÙY NINH 0241 3812 538 35 NGUYỄN VĂN CỪ- NINH XÁ- TP BẮC NINH
0912 104 367
215 CH VỮNG THỦY 0241 3821 128 39 NGUYỄN VĂN CỪ- P. NINH XÁ- TP BẮC NINH
0241 3600 138
216 CH ĐÍNH HẰNG  0241 3821 657 171 NGUYỄN VĂN CỪ- HÒA ĐÌNH - TP BẮC NINH
0912 242 187
217 CH HẢI THỊNH 0241 3508 459 94Đ- NGUYỄN VĂN CỪ- NINH XÁ- TP BẮC NINH
0913 328 979
218 CH TRƯỜNG DƠN 0241 3853 310 268 NGUYỄN VĂN CỪ -TP BẮC NINH
219 CH GIẢNG NHÀN 0241 3828 304 377 NGUYỄN VĂN CỪ- TP BẮC NINH
220 CH NGA NINH 0241 3821 668 CỔNG Ô- Đ. NGUYỄN VĂN CỪ- NINH XÁ- TP BẮC NINH
0912 063 107
221 CH LAN CÚC 0241 3825 510 CỔNG Ô- NINH XÁ -BẮC NINH
0982 376 966
222 CH KẾ HƯNG 0241 3822 008 460 TIỀN AN- TP BẮC NINH
223 CH HUYỀN NHUNG 0986 847 779 127 NGUYỄN VĂN CỪ - TP BẮC NINH
BẮC GIANG
224 CH PHƯƠNG NGA 0240 385 6097 LÔ SỐ 14 MINH KHAI, THỌ XƯƠNG-BG
0240 628 6128
0240 382 4339 23 NGUYỄN VĂN CỪ- TP BẮC GIANG
225 CH HÒA NHẠN 0240 385 9203 SỐ 5+6 - XƯƠNG GIANG- TP BẮC GIANG
0944 441 499
0240 625 6045 41 HÙNG VƯƠNG- TP BẮC GIANG
0913 257 997
226 CH THẾ NAM 0240 382 4222 64 & 72 XƯƠNG GIANG - TP BẮC GIANG
0240 385 6064
227 CH QUỐC KHÁNH 0240 385 5538 174 XƯƠNG GIANG- TP BẮC GIANG 
0913 550 950
228 CH TUẤN MAI 0240 355 7736 772 LÊ LỢI- TP BẮC GIANG 
0240 355 8686
229 NỘI THẤT NHẤT GIA 0240 628 6935 65-67 HÙNG VƯƠNG- P. NGÔ QUYỀN- TP BẮC GIANG
0934 626 968
230 CH HẢI THỊNH 0240 3554 287 69B- NGÔ GIA TỰ- TP BẮC GIANG
0983 129 889
LẠNG SƠN
231 CH HỒNG PHÁI 0253 775 669 80, LÊ LỢI, VĨNH TRẠI, TP. LẠNG SƠN
0913 278 081
232 CH QUANG DŨNG 0253 713 680 2 TÔ HIẾN THÀNH, TP LẠNG SƠN
NAM ĐỊNH
233 CH NAM NHẠN 0350 3661 115 26 TRẦN ANH TÔNG
234 CH MẠNH QUỲNH 0983 156 646 ĐƯỜNG ĐÔNG A - TP NAM ĐỊNH
235 CH THIÊN HÀ 0350 3661 826 SỐ 80 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - TP NAM ĐỊNH
236 CH TUẤN HÀ 0350 3645 735 551 TRẦN NHÂN TÔNG
THÁI BÌNH
237 CH HÀ REO 036 3732 223 SỐ 7 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP THÁI BÌNH
238 CH PHÊ HIỀN 036 3737 777 SỐ 7 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP THÁI BÌNH
239 CH HOÀNG LAN 036 3837 413 SỐ 9 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP THÁI BÌNH
240 CH NGỌC HÀ 036 3734 999 15A – LÝ THƯỜNG KIỆT- TP THÁI BÌNH
241 CH HƯNG LỊCH 036 3739 344 SỐ 17, TỔ 31, LÝ THƯỜNG KIỆT, TP THÁI BÌNH
242 CH AN TRỢ 036 3738 601 SỐ 117 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP THÁI BÌNH
243 CH VINH NĂM 036 3742 228 SỐ 459 LÝ THƯỜNG KIỆT, TP THÁI BÌNH
244 CTY MINH HUẤN 036 3642 172 Số 22 TRẦN THỦ ĐỘ - TIỀN PHONG - TP. THÁI BÌNH
245 CH DUY MẠNH 0363 831 979 SỐ 113, ĐẶNG NGHIỄM, TP THÁI BÌNH
246 CH HOÀNG THẮNG 0363 746 927 ĐƯỜNG LONG HƯNG - TP THÁI BÌNH
247 CH HOÀNG LAN 0363 837 413 SỐ 9 - LÝ THƯỜNG KIỆT - TP THÁI BÌNH
248 CH NGỌC HOA 0363 835 766 SỐ 1 ĐẶNG NGHIỄM - TP THÁI BÌNH
249 CH DŨNG LAN 0363 740 890 SỐ 7 ĐẶNG NGHIỄM - TP THÁI BÌNH
250 CH CAO ĐẠI AN KHANG 0363 740 570 SỐ 02 BỒ XUYÊN - TP THÁI BÌNH
251 CH TRẦN THU MẪN 0363 737 096 SỐ 6 LÝ THƯỜNG KIỆT
HẢI PHÒNG
252 CTY THÀNH NAM 031 3701 864 284 TÔ HIỆU, TP HẢI PHÒNG
0904 336 392
253 CTY TIẾN CƯỜNG 0903 440 936 683 THIÊN LÔI , HẢI PHÒNG
254 CH YẾN LOAN 031 3848 140 156 TÔ HIỆU, TP HẢI PHÒNG
255 CH TÂN ANH 031 3610 073 SỐ 10, HỒ SEN, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
256 CH NHẬT YẾN 0313 611 310 19 HỒ SEN, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
257 CH PHƯƠNG THƯƠNG 031 863 0281 LÔ 11 ÂN ĐỒNG, AN DƯƠNG, HẢI PHONG
258 CH NGHĨA DUNG 031 2627 666 171 CÁT CỤT, HỒ NAM, LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG
259 CH BẢO CHÂU 0313 876 854 726 TRƯỜNG CHINH- HẢI PHÒNG
260 CH HƯNG THỊNH 0912 518 348 293 TÔ HIỆU- HẢI PHÒNG
VĨNH PHÚC
261 CH TUẤN HOA 0211 3898 989 KHU PHỐ 2- TT HƯƠNG CANH
262 CH LƯU THUÝ 0211 3887 858 KHU PHỐ 2- TT HƯƠNG CANH
263 CH TRỌNG HẬU 0211 3779 456 THỔ TANG- VĨNH TƯỜNG- VĨNH PHÚC
264 CH MINH ĐẠT 0211 3712 998 357 MÊ LINH- VĨNH YÊN- VĨNH PHÚC
265 CH DIỆN TĂNG 0211 3869 113 HÙNG VƯƠNG- PHÚC YÊN- VĨNH PHÚC
266 CH NGỤ HỒNG 0211 2245 794 77 HAI BÀ TRƯNG- PHÚC YÊN- VĨNH PHÚC
267 CH THỰC THUẬN 0211 3874 899 9 HÙNG VƯƠNG- VĨNH YÊN- VĨNH PHÚC
268 CTY TNHH PHÚ MỸ 0211 6026 068 CỤM KTXH TÂN TIẾN- VĨNH YÊN- VĨNH PHÚC
269 CH KIM CƯƠNG 0211 3500 406 61-63-65-67 HÙNG VƯƠNG- VĨNH YÊN- VĨNH PHÚC
270 CH CHÍNH PHƯƠNG 0211 3840 495 422 HÙNG VƯƠNG- VĨNH YÊN- VĨNH PHÚC
271 CH ĐƯỜNG HẠNH 0211 6250 915 374 MÊ LINH- VĨNH YÊN
VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ
272 CH MINH PHÁT 0211 3845 777 322 HÙNG VƯƠNG- VĨNH YÊN - TP VIỆT TRÌ
273 CH DUNG THANH 0210 384 6820 1218  ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG – TP VIỆT TRÌ
274 CTY MINH LỆ 0210 3395 3203 2066 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG- TP VIỆT TRÌ
0914 902 620
275 CH TÂN PHÚ 0210 857 492 2126 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG- TP VIỆT TRÌ
276 CH LUYỆN HUY 0210 3993 144 2134 KHU ĐÔ THỊ MINH PHƯƠNG- NGÃ BA VÂN CƠ- TP VIỆT TRÌ
277 CH MINH DŨNG 0210 6272 060 2166 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG- TP VIỆT TRÌ
0985 616 237
278 CH HÙNG THANH 0210 3845 914 2311 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG – TP VIỆT TRÌ
0913 019 707
279 CH HƯỜNG CƯỜNG 0210 3841 247 2475  ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG – TP VIỆT TRÌ
280 CH AN LỘC 0210 3818 628 2509 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG- NÔNG TRANG- TP VIỆT TRÌ
0210 6508 869
281 CH PHÚC HƯNG 0210 3954 092 2713 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG- TP VIỆT TRÌ
0983 266 590
282 CTY TNHH ÂU CƠ 0210 3862 8888 999 NGUYỄN TẤT THÀNH 
283 CH MINH PHƯƠNG 0210 2211 586 KI ỐT CHỢ MINH PHƯƠNG
0974 082 126
284 CH HỘI SEN 0210 3811 144 PHƯỜNG MINH PHƯƠNG- TP VIỆT TRÌ
0914 832 586
285 CH HƯỜNG TÀI 0210 840 280 TỔ 3 - KHU 1 - NÔNG TRANG- TP VIỆT TRÌ
286 CH PHÚ GIA 0210 3827 285 SN 95 - KHU RỪNG MẬN- TT PHONG CHÂU- PHÙ NINH- PHÚ THỌ
0987 888 737
287 CH MINH TRANG 0210 3830 216 KHU BÃI THƠI, THỊ TRẤN PHONG CHÂN, PHÙ NINH PHÚ THỌ
THÁI NGUYÊN
288 CH TIẾN THÀNH 0280 375 9677 84 HOÀNG VĂN THỤ - TP THÁI NGUYÊN
289 DN MẠNH HƯNG 0280 3750224 161 HOÀNG VĂN THỤ - THÁI NGUYÊN
290 CH LĂNG THỊNH PLAZA 0280 3855321 458 LƯƠNG NGỌC QUYẾN - TP THÁI NGUYÊN
291 CH BAO LAI 0280 3856 772 HOÀNG VĂN THỤ - TP THÁI NGUYÊN
292 CH BIÊN THĂNG 0280 3750 344 HOÀNG VĂN THỤ - TP THÁI NGUYÊN
293 DNTN LINH VY 0280 3643 999 860 DƯƠNG TỤ MINH- TP THÁI NGUYÊN
294 CH CƯỜNG MINH 0280 3852 796 155 HOÀNG VĂN THỤ- TP THÁI NGUYÊN
295 CH THÂN PHONG 0280 3854 491 191 HOÀNG VĂN THỤ- TP THÁI NGUYÊN
296 CH HOÀNG ANH- THẢO GIANG 0280 3852 506 HOÀNG VĂN THỤ - TP THÁI NGUYÊN
HẢI DƯƠNG
297 CH QUANG CHỨC 0320 385 3695 18, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, TP HẢI DƯƠNG
0913 352 610
Fax: 0320 625 0368
298 CÔNG TY SAO ĐỎ 0912 122 324 NGUYỄN TRÃI 1- SAO ĐỎ- CHÍ LINH- HẢI DƯƠNG
299 CH CƯỜNG TRÌNH 0320 3840 439 68 THỐNG NHẤT - TP HẢI DƯƠNG
300 CH TRƯỜNG TUYẾN 0320 3833 090 95 LÊ THANH NGHỊ- TP HẢI DƯƠNG
301 CH MINH HẢI 0320 3896 898 06 NGÔ QUYỀN- TP HẢI DƯƠNG
302 CH HẢI CƯỜNG 0320 3843 362 KHU 10 ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH- TP HẢI DƯƠNG
303 ĐÀO THANH KIÊN 0320 3891 625 164- 166 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG - TP HẢI DƯƠNG
304 CH VƯỢNG GIANG 0320 3550 332 31 THANH NIÊN- TP HẢI DƯƠNG
305 CH TRUNG NỘI 0320 3551 138 37 THANH NIÊN- TP HẢI DƯƠNG
306 CH THUỶ TIẾN 0320 3853 953 133 BẠCH ĐẰNG - TP HẢI DƯƠNG
HƯNG YÊN
307 CH HƯNG GIA        0903 208 945 NGUYỄN TRÃI 1- SAO ĐỎ- CHÍ LINH- HẢI DƯƠNG
308 CH NGỌC   TÚ 0321 3559 228 LÔ 43, NGUYỄN VĂN LINH, TP HƯNG YÊN
309 CH PHÚ CƯỜNG 0321 3863 131 376-378, NGUYỄN VĂN LINH, TP HƯNG YÊN
310 CH TRƯỜNG THANH 0321 3565 249 29 NGUYỄN THIỆN THUẬT, TP HƯNG YÊN
311 CH TÂN BÌNH 0321 3862 552 32 NGUYỄN THIỆN THUẬT, TP HƯNG YÊN
312 CH MINH LUYẾN 0321 3862 085 53 NGUYỄN THIỆN THUẬT, TP HƯNG YÊN
313 CH HÙNG QUYÊN 03213 910 819 CỔNG TRƯỜNG CẤP II TT KHOÁI CHÂU
314 CH HANH BỘ 0982 911 029 CỬA HÀNG 02 - ĐƯỜNG 204 - KHOÁI CHÂU
  0982 911 029 CỬA HÀNG 01 - CHỢ BÁI ĐÔNG KẾT - KHOÁI CHÂU
315 CH LUẬN HẰNG 03213 862 662 ĐƯỜNG 39A - THÔN VẠN TƯỜNG - XÃ BẢO KHÊ - TP KHOÁI CHÂU
THANH HÓA
316 CH NGHĨA NGÀ 0373 854 476 40B ĐINH CÔNG TRÁNG,  TP THANH HÓA
317 CH DŨNG HẰNG 0373 854 473 102 ĐINH CÔNG TRÁNG,  TP THANH HÓA
318 CH KHẮC ÁNH 0373 856 474 42 HÀN THUYÊN, P. BA ĐÌNH, TP THANH HÓA
319 CH THANH ĐỊNH 0373 853 251 37 ĐINH CÔNG TRÁNG, TP THANH HÓA
VINH
320 CH DŨNG LIỆU 0383 585 456 98 LÝ THƯỜNG KIỆT- TP VINH
321 CH HÀ HƯỜNG 0983 848 377 108 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP VINH
322 CH LIÊN HỌC 0383 581 273 108 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP VINH
0914 460 099
323 CH PHÚ HƯNG 0169 736 9416 62 NGUYỄN SỸ SÁCH- TP VINH
324 CH PHÚ TOÀN 0383 523 300 72 NGUYỄN SỸ SÁCH, TP VINH
01684 252 287
325 CH THÀNH THÂM 0912 527 769 35 PHAN BỘI CHÂU, TP VINH
326 CH AN HẢI 0903 456 589 94 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP VINH
327 CH THẢO THUỶ 0383 835 867 140 NGUYỄN VĂN CỪ, TP VINH
HÀ TĨNH
328 CH LIÊN HẬU 0904 300 377 42 NGUYỄN DU, TP HÀ TĨNH
329 CH LAN HOÀNG 0912 999 020 57 NGUYỄN DU, TP HÀ TĨNH
QUẢNG BÌNH
330 CH TỨ NGÂN 0523 500 199 230 LÝ THƯỜNG KIỆT, ĐỒNG HỚI, QB
0905 938 688
NINH BÌNH
331 CH NGUYỆT CHÂM 0303 885 247 235 LƯƠNG VĂN THĂNG, P ĐÔNG THANH, NINH BÌNH
332 CH PHƯỢNG KHÁNH 0303 89 15 16 458 ĐƯỜNG 1A- P. NINH KHÁNH- TP NINH BÌNH
0914 211 823
333 CH BẮC HUỆ 0308 721 93 24 NGUYỄN HuỆ
334 CH CHINH HỮU 0303 511 171 173 ĐƯỜNG 10 PHƯỜNG NINH KHÁNH
335 SIÊU THỊ LỘC HÀ 0303 898 839 SỐ 123 LƯƠNG VĂN THĂNG - TP NINH BÌNH
HÒA BÌNH
336 CH HÀ BÌNH 0218 388 1093 TỔ 25 P. TÂN THỊNH - TP HÒA BÌNH
337 CH HỒNG TRƯỜNG 0913 385 029 250 CÙ CHÍNH LAN - TP HÒA BÌNH
338 CH THANH GIÁM 0218 388 5594 TỔ 18 P. TÂN HÓA - TP HÒA BÌNH
339 CH DŨNG THIẾT PLAZA 0218 385 4647 TỔ 1A - P. TÂN THỊNH - TP HÒA BÌNH
340 CH HƯNG PHÁT 01664 220 958 TỔ 16 - P. ĐỒNG TIẾN - TP HÒA BÌNH
341 HOÀNG SƠN PLAZA   TP HÒA BÌNH
HÀ NAM, PHÚ LÝ
342 CTY HOÀNG ANH MINH 0903 249 445 LÔ B1 HỒ CỐNG TRÔI, PHỦ LÝ, HÀ NAM
343 CH PHƯƠNG NAM 0351 350 1812 NGÃ BA HỒNG PHÚC (CŨ) - TP PHỦ LÝ
344 CH BÌNH LÁU 0351 627 2986 NGÃ BA HỒNG PHÚC (CŨ) - TP PHỦ LÝ
345 CH NAM HỒNG 03513 854 138 NGÃ BA HỒNG PHÚC (CŨ) - TP PHỦ LÝ
346 CH HỒNG TƯ 03513 851 155 NGÃ BA HỒNG PHÚC (CŨ) - TP PHỦ LÝ
SƠN LA
347 CH HẠNH VANG 0223 858 328
0912 416 656
85 TRẦN ĐĂNG NINH - TP SƠN LA
348 CH HUY HOÀN 0223 853 857 SỐ 21 TỔ 4 - P.QUYẾT THẮNG - TP SƠN LA
349 CH PHƯỢNG HƯƠNG 0977 605 678 THỊ TRẤN MỘC CHÂU - SƠN LA
350 CH SINH NGA 0223 857 427
0982 845 189
91 ĐƯỜNG TRẦN ĐĂNG NINH - TP SƠN LA
351 CH LƯU DUNG 0913 566 317 TỔ 9, TRIỀNG NỀ, TP SƠN LA
ĐIỆN BIÊN
352 CH HIỀN NGẠN 0916 326 992 SỐ 703, TỔ 8,  P. TÂN THANH, TP ĐIỆN BIÊN
353 CH THU HẰNG 02303 927 222 SỐ 15B TỔ 3 - p.NAM THANH - TP ĐIỆN BIÊN
354 CH HUY HIỆU 023 824442 SỐ 722 - P. TÂN THANH - TP ĐIỆN BIÊN
355 CH CƯỜNG HƯƠNG 0230 3825 480 SỐ NHÀ 82 - TỔ DP 11 - P. MƯỜNG THANH - TP ĐIỆN BIÊN
356 CH QUẾ HƯƠNG 0230 382 4269 SỐ 870 PHỐ 4 - P.TÂN THANH - TP ĐIỆN BIÊN
357 CH HUY TOÀN 0230 3824 252 SỐ 890 PHỐ 4 - P.TÂN THANH - TP ĐIỆN BIÊN
358 DNTN BẢO THƯ 0983 925 044 TP ĐIỆN BIÊN
359 CH KHA HẰNG 0233 825 824 SỐ 1- TỔ 20-P. MƯỜNG THANH- TP ĐIỆN BIÊN
LÀO CAI
360 CH HƯNG OANH 0203 849 269 SỐ 047, LÊ THANH, P. BẮC CƯỜNG, TP LÀO CAI
HÀ GIANG
361 CH ĐỨC ANH 0219 360 6188 TỔ 1, P. QUANG TRUNG, TP. HÀ GIANG
362 CH NHÃ HƯNG 0219 3868 444 TỔ 7, TRẦN PHÚ, TP. HÀ GIANG
363 CH THÁI ĐỊNH 0219 3886 455 28 MINH KHAI- TP HÀ GIANG
364 CH DUY QUANG 0219 3861 240 293 TỔ 5- TRẦN PHÚ- TP HÀ GIANG
TUYÊN QUANG
365 CH LINH MAI 0273 822 149 205 QUANG TRUNG, TP TUYÊN QUANG
366 CH CHI SÀNG 0273 822 954 226 QUANG TRUNG, TP TUYÊN QUANG
367 CH VÂN TRƯỜNG 0273 812 112 264 ĐƯỜNG QUANG TRUNG- TX TUYÊN QUANG
YÊN BÁI
368 CH HÒA BÌNH 0293 852 630 349 ĐẠI LỘ NGUYỄN THÁI HỌC, YÊN BÁI
CAO BẰNG
369 CH GIANG HIỀN 026 3854 988 B354, BẾ VĂN ĐÀN, P. HỢP GIANG, TP CAO BẰNG
370 CH NHUNG ĐẠO 0912 130 118 143, KIM ĐỒNG, TX. CAO BẰNG
BẮC CẠN
371  CH LAN KIM 0281 3870 225 TỔ 1B, PHÙNG CHÍ KIÊN, TX. BẮC CẠN
LAI CHÂU
372 CH CHÂU TUẤN 02313 795 168 ĐƯỜNG 58 ( CẠNH BỆNH VIỆN 103) - TX LAI CHÂU
373 CH THỦY NAM 02313 791 465 SỐ 343 ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO - TX LAI CHÂU
374 CH LIÊM HỒNG 0912 600 886 PHONG CHÂU 1 - P.ĐOÀN KẾT - TX LAI CHÂU
 
 
 

 


Tiếp tục
Developed by vnteam.vn. eHome © 2021
eHome.,jsc
Đồ Đẹp Nhà Sang
beautiful things for beautiful houses