Dịch COVID-19 cản trở kế hoạch giải cứu ‘văn hóa nhà tắm’ Nhật B

Dịch COVID-19 cản trở kế hoạch giải cứu ‘văn hóa nhà tắm’ Nhật Bản Bia thủ công, nhạc sống, lớp tập yoga, đều nằm trong kế hoạch mà anh Takyua Shimbo đã vạch ra để cải tạo những phòng tắm lâu đời của mình tại Tokyo, với hy vọng có thể giải cứu nền văn hóa đang dần mai một tại Nhật Bản. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã cản trở mọi nỗ lực của anh. Công ty Nhật Bản cho phé
Developed by vnteam.vn. eHome © 2021
eHome.,jsc
Đồ Đẹp Nhà Sang
beautiful things for beautiful houses